Arvot ohjaavat hyvän tekemistä, Mika Patjas

Mika Patjas, Nurmijärven srk
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on takana ja iso on jo äänestänyt. Vielä on varsinainen vaalipäivä aikaa äänestää. Vaalien teemana on hyvän tekeminen.

Seurakuntavaalit ovat kuitenkin myös arvovaalit. Arvot ohjaavat meitä päätöksissämme. Juuri ennakkoäänestyksen aikana, keskiviikkona 29.10, saimme täällä paikallisesta Nurmijärven Uutisista myös erään psykologin suulla kuulla, että on tärkeää antaa lapsille arvoja, koska he tarvitsevat niitä omaan tasapainoiseen kehittymiseensä. Siksi etenkin arvovapaa kasvatus huolettaa häntä. Vanhempien tärkeänä tehtävänä on ottaa kantaa ja antaa lapsille arvoja.

Mutta mitä me ajattelemme itsemme suhteen? Tarvitsemmeko itse arvoja? Ja jos tarvitsen, niin mistä niitä saa? Mitä ajattelemme taas seurakunnan suhteen? Mistä seurakunta saa arvonsa? Edellä kerrottuun lehtijuttuun liittyen: olisiko meidän siis ”vanhempina” annettava arvot myös seurakunnalle?

Lähestytään asiaa yhdeltä selkeältä kannalta. Seurakunnassa tunnustamme Jeesuksen hyväksi arvojen opettajaksi. Hänen esimerkistä varmaan voisimme saada apua tähän arvokysymykseen. Varmaan myös moni on lukenut Raamatusta Jeesus Kristuksesta. , joka kulkee täällä maan päällä ja julistaa ilosanomaa Jumalan valtakunnan tulosta ihmisten lähelle. Samalla Hän parantaa sairaita ja auttaa muuten vaivattuja. Evankeliumeista olemme saaneet oppia, että hän on opettaja, jolla on julistettavana oma sanomansa. Siksi Jeesus ei suostu kenenkään muun markkinointimieheksi saati ”kaupparatsuksi”, joka suostuu siihen, että joku muu ”ratsastaisi” Hänen avullaan omien ideoidensa eteenpäin viemiseksi.

Silti Jeesus ei ole etäinen, vaan Hän ottaa vastaan kaikki, jotka Hänen luoksensa tulevat. Ja etenkin ne, jotka eivät täytä kriteerejä ja vaatimuksia eikä niitä arvojakaan. Niitä, jotka ovat tehneet väärin itseään, toisiaan ja Jumalaa kohtaan. Niitä, joiden hyvän tekeminen on jäänyt vaillinaiseksi tai kokonaan laiminlyöty. Ne, jotka Jeesuksen kohtasivat, ymmärsivät, että Häntä kannattaa kuulla ja seurata, koska Hänellä on paljon kerrottavaa. Ja vielä paremmin he oppivat luottamaan, että tämän kaverin sanoihin ja tekoihin voi luottaa. Samalla he saivat itse luottamusta omaan elämäänsä.

Onko siis Raamatussa kerrottu Jeesus vielä se, joka saa antaa meille oman itseisarvomme, muita hyviä arvoja, hyviä tehtäviä ja lisäksi voimaa hyvien tekojen toteuttamiseen? Saahan tämä olla vielä meidän yksittäisten kristittyjen ja koko seurakunnan esimerkkinä. Saammehan vieläkin ammentaa arvomme Raamatusta, Jumalan sanasta?

Vaaleissa on paljon ehdokkaita, jotka haluavat toimia tämän esimerkin mukaan. Nyt on aika äänestää.