Raamattukysymys on tärkeä! Heikki Hilli

Heikki Hilli, Tikkurilan srk
Yhteiskunnallisessa keskustelussa usein kysellään mihin ihmiset luottavat tai kenen sanomisia pidetään tosina. Ajan hengen mukaista on kyseenalaistaa kaikkea ja pitää totuutta suhteellisena asiana. Vaalikoneen huonosti asetetut Raamattu-kysymykset olivat tässä mielessä osuvia.

Kirkossa Raamatun tulkinta on noussut yhdeksi keskeiseksi väittelykohteeksi. Raamatun sanomaa kyseenalaistetaan, suhteellistetaan ja sen merkityksestä ollaan kovastikin eri mieltä. Kärjistäen voidaan kysyä: Onko Raamattu vain ihmisten kirjoittama kokoelma vanhoja kertomuksia, vai onko se Jumalan sanaa? Onko sitä jatkuvasti uudelleen tulkittava ajan yleisten näkemysten mukaisesti vai onko se kokonansa muuttumatonta Jumalan ilmoitusta ja totta?

Nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Mikä on totuus? Näin kyseli jo aikanaan Pilatuskin. Mielenkiintoista on, että Jeesus itse sanoi olevansa totuus, jos uskomme Raamattuamme. Ja Jeesus itse piti silloista Raamattua, eli Vanhaan Testamenttia Jumalan sanana ja vetosi siihen.

Luterilainen tunnustuksemme lähtee siitä, että koko Raamattu on Jumalan Hengen vaikutuksesta syntynyt ja että se on kokonansa totta. Kirkon oppi perustuu tähän lähtökohtaan.

Miksi sitten on tätä kiistelyä? Olisiko syy siinä, että Raamattu haastaa meitä, se tekee meidät syyllisiksi – emme halua uskoa sitä? Halutaanko poimia sieltä vain itselle sopivat, miellyttävät kohdat ja hyväksyä ne ”tosiksi” ja moittivat, syyllistävät kohdat katsoa vain silloiseen aikaan kuuluviksi tai väärin ymmärretyiksi?

Raamatun mukaan Saatana on eksyttäjämme, hän on valehtelija. H.E.Wislöff on kirjoittanut osuvasti tästä:

”Joskus voi näyttää siltä kuin se, minkä hän (Saatana) kuiskaa sieluumme, on totta. Mutta se ei ole totta, sillä totuus ei ole hänen. Hän on valehtelija ja valheen isä. Eikö ole merkillistä, että meidän on usein helpompaa uskoa mitä hän sanoo, kuin mitä Jumala sanoo? Hänen sanansa tuntuvat usein niin ”järkeviltä”, ne sopivat sekä ajatuksiimme että tunteisiimme. Mutta älä unohda, että hän valehtelee, ja hänen sanansa on tarkoitettu johtamaan meitä harhaan.”

Eikö ole vaarana, että Pyhän Raamatun uudempi tulkinta ja sen mukainen ”suvaitsevaisuus” onkin syntyisin tuosta vanhasta Saatanan harhautuksesta ”Onko Jumala todella sanonut”?

Raamattumme etulehdellä lukee Pyhä Raamattu. On turvallista pitää sen ilmoitusta muuttumattomana totuutena. Silloin voi turvallisella mielellä uskoa myös Raamatun lupaamaan pelastukseen.