Reilu peli kunniaan

Jukka Norvanto, Korson srk, Vantaa
Lähetysmäärärahojen jako aiheutti edellisellä valtuustokaudella paljon keskustelua ja väittelyä. Lopputulos ei vastannut kokonaiskirkon suosituksia lähetysmäärärahojen jaosta.

Kaikkein ikävintä oli kuitenkin se, että päätös lähetysmäärärahojen  jaosta ei ollut reilu.  Päätöksessä jättää määrärahojen ulkopuolelle osa kirkkomme omista lähetysjärjestöistä ei kunnioitettu niitä Vantaan seurakuntien jäseniä, jotka arvostavat näiden lähetysjärjestöjen tekemää työtä Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamiseksi. Kirkkohallituksen antaman suosituksen tarkoituksena on, että seurakunnat jakavat talousarviomäärärahoja eri lähetysjärjestöille samassa suhteessa kuin sen alueella asuvat seurakuntien jäsenet lahjoittavat omasta aloitteestaan näille järjestöille. Oli siis epäreilua ohittaa päätöksenteossa nämä ihmiset ja pitää heidän mielipidettään arvottomana.

Vantaan outoon päätöksentekoon kiinnitti huomiota myös Kotimaa-lehden kolumnisti Jussi Rytkönen, joka 15.5.2014 ilmestyneessä lehdessä kirjoitti kirkolliskokouksen asettaman perustevaliokunnan jäsentä teologian tohtori Pekka Niirasta lainaten: ”Ydinajatus tässä on se, että vaikka seurakunnilla on oikeus päättää omien rahojensa kohdentamisesta eri järjestöille, niin mitään ylimääräisiä kriteereitä ei seurakuntien pidä järjestöille asettaa. Kirkossamme on vain yksi kirkolliskokous, joka kokoontuu Turussa ja päättää kirkon opista. Se ei kokoonnu esimerkiksi Kuopiossa tai Vantaalla.” Jussi Rytkönen jatkaa vielä toteamalla: ”Sekä perustevaliokunnan että kirkolliskokouksen täysistunnon päätös oli yksimielinen.”

Toisin sanoen lähetysjärjestöjen ja Kirkon ulkomaanavun viime vuonna allekirjoittama perussopimus velvoittaa kirkkoa seurakuntineen kohtelemaan lähetysjärjestöjä yhdenvertaisin perustein.

Sanasta elämään –ryhmä yhtyy kirkolliskokouksen kantaan ja tahtoo reilua peliä noudettavan niin Vantaalla kuin muuallakin seurakunnissa lähetysmäärärahojen jaossa.