Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, Laila Jouhki

Laila Jouhki, Tikkurilan seurakunta

Psalmin kirjoittaja kehottaa rukoilemaan rauhaa Jerusalemille ja toteaa ”menestykööt ne, jotka sinua rakastavat”. Toisessa käännöksessä sanotaan, että ne saavat levon ja rauhan, jotka Jerusalemia rakastavat. Ps. 122.

Jumala kutsui 4000 vuotta sitten Aabrahamin lähtemään maastansa, suvustansa ja isänsä kodista siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoitti. Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa ja sanoi hänelle ”Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi”. Hän lupasi valalla vannoen Israelin maan Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen ikuisiksi ajoiksi. Jumala sanoi Aabrahamille ”Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä” (I Ms. 12:1-3).

Israelin kansan kautta Jumala toteuttaa pelastussuunnitelmansa koko maailmaa varten ja tämän kansan kautta Hän on puhunut ihmiskunnalle. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä ”heidän on lapseus, kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset, heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta”.

Kristillisen seurakunnan juuret ovat juutalaisuudessa. Meidän tulee siunata Israelin kansaa, jonka Jumala on lupauksensa mukaan 2000 vuoden maanpakolaisuuden jälkeen koonnut takaisin omaan maahansa. Jumala ei ole hyljännyt kansaansa. Meillä on kirkkokäsikirjassa rukous ”Herra siunaa omaisuuskansaasi Israelia”. Otetaan tämä rukous messussa käyttöön, niin kuin se menneinä vuosina on ollut osana kirkkorukousta ja saamme näin siunauksen myös seurakunnalle. Rukoillaan yhdessä Jumalan omaisuuskansan puolesta ja rukoillaan rauhaa Jerusalemille.