Seurakunnan tulee tukea kodin kasvatustyötä, Jukka Norvanto

Jukka Norvanto, Korson seurakunta

Seurakunnan tärkeitä tehtäviä on kodeissa tapahtuvan kasvatustyön tukeminen. Kristillisen kasvatuksen lähtökohtia on se, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Niinpä kristillisen ajatuksen mukaan kasvatuksen tehtävänä on ihmisen kehittäminen ilmaisemaan Jumalan kuvaa itsessään selvemmin ja täydellisemmin. Jumala on ääretön, kaikkivaltias, kaikkitietävä, rakastava, täysin hyvä ja aina myös loppuun asti oikeudenmukainen persoona.

Niinpä todellinen ihmisyys on sitä, että äärellinen, aikaan ja paikkaan rajoittunut ihminen heijastaa äärettömän ja rakastavan Jumalan olemusta.

Sivistyksen käsite länsimaisissa kulttuurissa tulee ajatuksesta, että ihminen Jumalan kuvaksi luotuna olentona tulisi palauttaa alkuperäiseen tarkoitukseensa. Se tarkoittaa sitä, että ihmisen tulisi olla luomisen perusteella monipuolisesti tietävä, ajatteleva, itsetietoinen, rakastava, täysin hyvä ja oikeudenmukainen olento.

Kaikkien paras paikka tässä rakennustyössä on tietenkin koti. Jumala onkin tarkoittanut kodin sellaiseksi ihmissuhteiden verkostojen tyyssijaksi, jossa saamme jatkuvasti olla rohkaisemassa toinen toistamme elämään sen Jumalan dynaamisen luomistyön mukaan, jonka hän on luomisessa jokaiseen meistä istuttanut. Koti on myös sen opettelemista, että näkisimme toinen toisestamme, mitä kaikkea Jumala on meihin luomisessa antanut. Koti on siis paikka, jossa saamme opetella sen tunnistamista toisistamme, millä tavalla me itse kukin heijastamme Jumalaa.

Tätä ikään kuin nupullaan olevaa kukkaa meidät on myös seurakunnassa kutsuttu vaalimaan, jotta se voisi puhjeta kukkaansa. Sen sijaan itsekkyydellämme me helposti tallaamme nämä nuput jalkoihimme.

Siitä, kuinka ihminen heijastaa Jumalaa, kertoo oivallisesti ihmisen luomisen suunnittelusta myös raamatunjae 1. Moos.1:26: ”Jumala sanoi: ’Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.’”

Nämä sanat kertovat Jumalasta ainakin kolme asiaa.

  1. Jumala tahtoi jakaa ajatuksiaan.
  2. Jumala tuli ymmärretyksi (niin kuin seuraavista, ihmisen luomisesta kertovista jakeista voi päätellä).
  3. Jumala on sosiaalinen olemukseltaan.

Jumala tahtoo jakaa ajatuksiaan. Hän ei vain tyydy pitämään suunnitelmiaan itsessään, vaan hän haluaa kertoa niistä. Kolmanneksi huomaamme, kun luemme seuraavaa jaetta, että Jumala tuli myös ymmärretyksi. Ihminen luotiin niin kuin oli suunniteltu.

Koska ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, tämä ihmisen luomisesta kertova jae paljastaa oivallisesti myös siitä, mitä ihminen on. Niinpä halumme jakaa ajatuksiamme ja tulla ymmärretyksi ovat perustavimpia ihmisenä olemisemme tarpeita.

Uskon, että olet kokenut jotain tästä omassa elämässäsi. Saatat muistaa tilanteita, jolloin sinulla olisi ollut jotakin tärkeää sanottavaa, mutta et saanut sanotuksi, mitä tahdoit. Ehkä kenelläkään ei ollut aikaa pysähtyä kuuntelemaan sinua. Ehkä olit vain niin yksin, ettei ollut ketään, johon olisit voinut ottaa yhteyttä. Arvaan, että voit silloin huonosti. Sisälläsi oli paha olo.

Tai ehkäpä mielessäsi on tilanne, jolloin sinua kyllä kuunneltiin, mutta tajusit, ettei sinua sittenkään ymmärretty. Kukaan ei ikään kuin päässyt näkemään sisimpääsi ja sitä, mitä sieltä tahdoit saada ulos. Silloinkin arvaan sinun voineen huonosti.

Pahanolontunteet johtuvat siitä, että Jumala loi sinut sellaiseksi, jolla on tarve puhua ja tarve tulla ymmärretyksi. Jos nämä tarpeesi eivät toteudu, voit huonosti. Jokainen meistä tarvitsee ihmisen, jonka kanssa jakaa ajatuksiaan, niin että voisimme myös kokea tulevamme ymmärretyiksi. Siinä kaikessa tarvitsemme tueksemme myös seurakuntaa ja seurakuntayhteyttä.

Edellä mainitut kolme ominaisuutta eli tarve jakaa ajatuksia, tulla ymmärretyksi ja olla osa yhteisöä liittyvät myös Jumalan kuvana olemiseen ihmisessä. On helppoa nähdä, että niiden ominaisuuksien varaan voimme rakentaa myös kodin ihmissuhteita. Yhtä helppoa on nähdä, että kaikessa tässä kasvatustyössä kodit tarvitsevat myös seurakunnan tukea. Siinä erityisesti seurakunnan lapsityö mutta myös työ aikuisten parissa tarjoaa luonnollisen väylän vanhempien tukemiseen ja rohkaisemiseen, jotta jokainen lapsi voisi olla rohkeasti heijastamassa äärettömän ja rakastavan Jumalan olemusta.