Lähetystuki kaikille kirkon lähetysjärjestöille

Heikki Hilli, Tikkurilan srk, Vantaa
Muutamien viime vuosien aikana lähinnä pääkaupunkiseudulla on leikattu lähetysjärjestöjen avustusmäärärahoja osalta järjestöistä. Perustelut leikkauksille eivät ole johtuneet lähetystyön toteutuksesta, vaan siihen on liitetty omista virheellisistä mielikuvista johdettua aineistoa. Näin on joistakin lähetysjärjestöistä syntynyt kuva, joka ei vastaa todellisuutta.

Lähetystyö on kohtaamista, välittämistä, rinnalla kulkemista, opettamista, julistamista ja auttamista – kokonaisvaltaisesti ihmisen tarpeisiin vastaamista. Tavoite on kuitenkin aina ihmisen sielun pelastus. Siis uskon syntyminen Jeesukseen Vapahtajanaan.

Kirkkomme kirkkojärjestys toteaa lähetystön olevan jokaisen seurakuntalaisen velvollisuus: ”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.” KJ 4:4

Kaikki kirkkomme lähetysjärjestöt tekevät tätä arvokasta työtä. Työn toteutustavoissa, painopisteissä ja kohteissa on eroavaisuuksia. Siksi ne täydentävät toisiaan ja kokonaisuus muodostuu laajemmaksi ja tavoittavammaksi lähetystyön toteutukseksi.

Kirkossamme on sovitut säännöt lähetystyöstä. Työ on annettu lähetysjärjestöjen tehtäväksi. Kirkko ja lähetysjärjestöt ovat solmineet keskenään perussopimuksen, jota noudatetaan lähetystehtävän toteutuksessa. Kirkko on sitoutunut kohtelemaan kaikkia lähetysjärjestöjään yhdenvertaisin perustein.

Sanasta Elämään -ryhmän tavoitteena on saada lähetysjärjestöjen avustusmäärärahojen jako toteutettavaksi paikallisen vapaaehtoiskannatuksen mukaisesti. Noudattakaamme kirkossa yhteisesti sovittuja periaatteita. Silloin se vastaa lähetystyön aktiivisten tukijoiden edustamaa tahtoa ja samalla ykseys kirkossamme voisi toteutua moniäänisyyden keskellä.