Teemat

Konkreettiset tavoitteet luottamushenkilöiden toimikaudelle 2023–2026

 • Tärkein tehtävämme on kertoa sanoma evankeliumista, kutsua kaikkia armon yhteyteen ja uskomaan Jeesukseen.
 • Sitoudumme työssämme kestävästi luterilaiseen tunnustukseemme.
 • Haluamme, että kaikilla seurakunnilla on toimivat ja myös terveysturvalliset tilat.
 • Tuemme tasapuolisesti kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä.
 • Huomioimme rakentavan yhteistyön ja etsimme yhteisiä toimintatapoja, jotka mahdollistavat seurakuntalaisten aktiivisen osallistumisen ja seurakunnan jalkautumisen ihmisten keskelle.
 • Olemme rohkeasti armon asialla yhdessä seurakuntien ja sen piirissä toimivien eri hengellisten liikkeiden kanssa.

Sanasta Elämään -ryhmä haluaa kehittää seurakuntia seuraavien periaatteiden pohjalta:

  1. Raamattu elämän iloksi ja ohjeeksi
   Opetuksemme ja toimintamme perustuvat Raamattuun, eläväksi tekevään sanaan.
  2. Perhe kestäväksi
   Tuemme perheitä ja kristillistä miehen ja naisen välistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta.
  3. Evankeliumi kaikille
   Hyvän sanoman välittäminen Jeesuksesta Kristuksesta sanoin ja teoin kotimaassa ja ulkomailla on seurakunnan päätehtävä, jossa apuna ovat kaikki kirkon lähetysjärjestöt.
  4. Rakkaus toimivaksi
   Elävässä seurakunnassa kannamme huolta heikossa asemassa olevista ja autamme avuntarvitsijoita.

 

MVI_8794