Mikä on hiippakuntavaltuusto?

Hiippakuntavaltuustot suunnittelevat kirkon toimintaa seurakuntia laajemmalla alueella. Ne ovat myös erinomainen paikka jakaa tietoa ja kokemuksia seurakuntatyöstä. Näin kertoo Tiina Tuomela. Hän on Rekolan seurakuntaneuvostossa sekä myös kirkko- ja hiippakuntavaltuutettu. Ammatiltaan hän on lastenlääkäri.

 

”Kirkon on puututtava yhteiskunnan eriarvoistumiseen ja tultava ihmisten arjen keskelle.”

 

Hiippakuntavaltuustot perustettiin vuonna 2004. Niissä on 14 maallikkoa sekä 7 pappisjäsentä. Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on ”tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa”. Perustehtäviin kuuluu mm. hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Valtuusto myös perustaa/lakkauttaa tuomiokapitulin virat, valitsee tuomiokapituliin maallikkojäsenen sekä käsittelee hiippakunnan työtä tai kirkon järjestysmuotoa koskevat aloitteet.

Kuluneella kaudella sain toimia työryhmässä, joka käsitteli juuri hiippakuntavaltuuston tarpeellisuutta ja toimenkuvaa. Totesimme valtuuston olevan edelleen tarpeellinen ja toivoimme sen ottavan aktiivista otetta hiippakuntatasolla.

On ollut erittäin mielenkiintoista verkostoitua eri puolella hiippakuntaa olevien kollegojen kanssa. Hiippakuntavaltuustossa on saanut hyvän kokonaiskuvan alueestamme, joka on hyvin monimuotoinen – alueita on metropolista maaseutuun. Kokouksia on pidetty vaihdellen eri puolella hiippakuntaa, joten alueen kirkot ovat samalla tulleet tutuiksi.

On tärkeää ymmärtää kirkon tehtäviä hallinnon eri tasoilla. Raamatun sanan tulee olla kaiken toiminnan perusta. On tärkeää rakentaa yhteisymmärrystä kirkon sisällä ja samalla suuntautua ulospäin kutsumaan ihmisiä seurakunnan yhteyteen.

Tutustu Sanasta Elämään -ryhmän vaaliohjelmaan ja ehdokkaisiin osoitteessa www.sanastaelamaan.fi. Osallistumme myös vaaleista käytävään keskusteluun Facebookissa.