Sanasta Elämään

Jukka Norvanto, Korson srk, Vantaa
Koko maailma on saanut alkunsa sanasta, jonka Jumala lausui. Silloin sana toi elämän tähän maailmaan.

Uuden testamentin suuria viestejä on, että Jumalan Sana tuli myös ihmiseksi. Hän, Jeesus Kristus, lähetti seuraajansa viemään hänen sanaansa tämän maailman keskelle, jotta me saisimme siitä elämän. Jeesuksen sanan vaikutuksesta syntyi kristillinen seurakunta tämän maailman keskelle, ja sen seurakunnan tehtävänä on tehdä kaikista kansoista Jeesuksen seuraajia. Jeesuksesta kertovan sanan esillä pitäminen onkin kirkon tärkein tehtävä. Sillä sanalla on valta tuoda elämää kuoleman keskelle, ja elämää se vaikuttaakin kaikkialla siellä, minne se ehtii, onhan se Jumalan omaa, eläväksi tekevää sanaa.

Mutta ei siinä vielä kaikki. Jumalan sana antaa myös avaimet elää oikein ihmisten keskellä. Se paljastaa, mikä on ihmisen paikka suhteessa luomakuntaan ja Jumalaan. Se siis kertoo, miten meidän tulee suhtautua lähimmäisiin ja ympäristöön. Siksi Raamatun sana auttaa meitä myös elämään ihmisenä ihmisten keskellä.

Sana Jeesuksesta synnytti kirkon, ja se pitää sen myös hengissä.

Sanasta Elämään –ryhmä – elämän puolella.